You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ładowanie...

2019nCoVTesty

do wykrywania koronawirusa
O produkcie

Co to jest

Jednostopniowy test do wykrywania nowego koronawirusa (2019-nCoV, SARS-CoV-2) oparty na przeciwciałach IgM/IgG (Złoto koloidalne) jest przeznaczony do wykrywania obecności przeciwciał IgM oraz IgG skierowanych przeciwko koronawirusowi 2019-nCoV w prókach surowicy, osocza, krwi kapilarnej (pobranej z opuszki palca) oraz krwi pełnej u pacjentów z zapaleniem płuc i podejrzeniem zapalenia płuc.

2019 nCoV
test kasetkowy do oznaczania koronawirusa 2019-nCoV

Zawartość opakowania

Jeden zestaw (25 sztuk) testów składa się z:

Karta testowa Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG Antibody

w zamkniętym woreczku ze środkiem osuszającym.

Podręcznik obsługi

1 szt./opak.

Rozcieńczalnik próbki

Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, białka, detergent, środek konserwujący, stabilizator.

zawartość

Kto może zakupić testy?
Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne podając numer wykonywania zawodu, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanego zawodu, w tym: lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki, weterynarze, felczerzy; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w powyższym zakresie. Niektóre zawody wymagają pisemnej zgody pacjenta na przebicie palca.
W przypadku zakupu przez osoby nieuprawnione, zamówienie będzie anulowane a ewentualne wpłaty pieniędzy zwracane POMNIEJSZONE o koszty obsługi płatności, wyszczególnione podczas zakupu. Zakupu także może dokonać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zakupu jednocześnie bierze odpowiedzialność za dalsze losy produktu, w tym braku możliwości używania przez osoby nieuprawnione.

Zakazane jest nabywanie i użytkowanie wyrobu medycznego przez podmioty nie będące profesjonalnymi użytkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

Badanie

Pobieranie i przygotowanie próbki

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI: 10 µl dla próbki surowicy i osocza, 20 µl dla próbki krwi kapilarnej i krwi pełnej.

 1. Próbkę powinna stanowić ludzka surowica, osocze, krew kapilarna (pobrana z opuszki) oraz krew pełna. Inne płyny fizjologiczne i próbki mogą spowodować uzyskanie nieprawidłowego lub niedokładnego wyniku.
 2. Krew żylną należy pobierać w warunkach sterylnych w dowolnej porze dnia.
 3. Sugerujemy wykorzystanie surowicy i osocza dla uzyskania najlepszych rezultatów.
 4. Heparyna, cytrynian sodu i EDTA mogą być używane jako antykoagulanty dla próbek osocza, krwi kapilarnej i krwi pełnej.
 5. Surowica, osocze, krew kapilarna i krew pełna muszą zostać zbadane w ciągu 4 godzin od pobrania, w temperaturze pokojowej.
  • W razie opóźnienia badania, surowicę i osocze można przechowywać do 5 dni w temperaturze 2-8˚C i do 6 miesięcy w temperaturze -20˚C (krew kapilarną z opuszki palca można przechowywać do 3 dni w temperaturze 2-8˚C). Nie należy podgrzewać próbek i należy usuwać próbki uległe hemolizie.
 6. Przed użyciem wszystkie próbki powinny osiągnąć temperaturę pokojową (15-30 °C). Próbki chłodzone i mrożone przed testem muszą osiągnąć temperaturę pokojową i jednorodną konsystencję. Należy unikać narażania próbki na wiele cykli mrożenia / rozmrażania.

Procedura testowa

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ich. W ten sposób unikniesz uzyskania nieprawidłowych rezultatów.

 1. Pobierz próbki zgodnie z instrukcjami.
 2. Karta testowa, próbka i odczynnik przed testem powinny osiągnąć temperaturę pokojową (15-30°C).
 3. Wyciągnij kartę testową z zamkniętego woreczka tuż przed użyciem.
  • Oznacz kartę testową identyfikatorem pacjenta lub testu.
 4. Umieść kartę testową na czystym blacie w pozycji poziomej.
 5. Nanieś próbkę na port próbki karty testowej przy pomocy pipety (10 µl surowicy i osocza, 20 µl krwi kapilarnej i krwi pełnej). Następnie natychmiast dodaj 3 krople rozcieńczalnika próbki.
 6. Odczytaj wzrokowo wyniki w ciągu 10 do 20 minut.
koronawirus
koronawirus
koronawirus

Wyniki

koronawirus

Pozytywny (+):

 • (1) Pojawiają się 3 purpurowo-czerwone paski, jeden w obszarze kontrolnym (C) i dwa na liniach testowych (T1, T2). Wyniki wskazują, że próbka zawiera oba rodzaje przeciwciał anty-2019-nCoV (IgM oraz IgG).
 • (2) Pojawiają się 2 purpurowo-czerwone paski, jeden w obszarze kontrolnym (C) i jeden na linii testowej (T1). Wynik wskazuje, że próbka zawiera przeciwciała IgM anty-2019-nCoV.
 • (3) Pojawiają się 2 purpurowo-czerwone paski, jeden w obszarze kontrolnym (C) i jeden na linii testowej (T2). Wynik wskazuje, że próbka zawiera przeciwciała IgG anty-2019-nCoV.

Negatywny (-):

Pojawia się jeden purpurowo-czerwony pasek w obszarze kontrolnym (C); brak pasków na liniach testowych. Wynik wskazuje, że próbka nie zawiera żadnych przeciwciał anty-2019-nCoV (IgM ani IgG).

Nieważny:

Jeżeli w ciągu 10-20 min na obszarze kontrolnym (C) nie pojawi się żaden kolorowy pasek, oznacza to, że test jest nieważny. Test należy powtórzyć i jeżeli pojawi się taka sama sytuacja, nie należy korzystać z danej partii produktów i skontaktować się z dostawcą.

od 39,96 PLN
Za jeden test
od 5
Testów w zestawie
od 10 min
Na otrzymanie wyniku
Artykuł

Czym jest koronawirus?

koronawirus

Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub przez bliski kontakt z chorą osobą lub chorym zwierzęciem i powoduje zakażenia układu oddechowego u ludzi. Okres wylęgania wirusa może trwać nawet do 14 dni, jednak najczęściej czas pomiędzy wniknięciem wirusa do organizmu a pierwszymi objawami to od 5 do 6 dni. Pierwsze objawy zakażenia przypominają objawy grypy. Osoby, które w ostatnim czasie podróżowały do krajów wysokiego ryzyka lub miały kontakt z osobą chorą bądź u której podejrzewano zakażenie koronawirusem powinny obserwować swój stan zdrowia.

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem przypadku wystąpienia objawów takich jak:

 • wysoka gorączka (powyżej 38°C ),
 • nasilony kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia należy:

 • unikać kontaktu z chorymi, którzy wykazują objawy chorób układu oddechowego,
 • często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem,
 • unikać dotykania oczu, nosa lub ust brudnymi rękami,
 • unikać używania tych samych sztućców, naczyń etc.

Obecnie nie ma skutecznych lekarstw oraz szczepionek zapobiegających zarażeniu koronawirusem. Szybkie testy do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV mogą zostać wykonane z próbki krwi pełnej, osocza lub surowicy, a do ich przeprowadzenia nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Opakowanie zawiera kasety testowe oraz roztwór buforowy. Podczas testu próbka reaguje z cząstkami pokrytymi antygenem 2019-nCoV w kasecie testowej. Następnie mieszanina migruje w górę na membranie chromatograficznej i reaguje z anty-ludzką IgG w regionie linii testowej IgG, jeśli próbka zawiera przeciwciała IgG przeciwko 2019-nCoV. W wyniku tego w obszarze linii testowej IgG pojawi się kolorowa linia. Taka sama zasada działania obowiązuje w przypadku anty-ludzkiej IgM. Jeśli próbka nie zawiera przeciwciał 2019-nCoV, żadna z kolorowych linii nie pojawi się w obszarze linii testowej, co wskazuje na wynik ujemny. Wyniki testu są możliwe do odczytania w zaledwie kilka minut. Testy charakteryzują się dobrą czułością oraz swoistością.